2016-02-19 12:00Pressmeddelande

Niam förvärvar sex kontorsfastigheter i Helsingfors, Finland

Niam har förvärvat sex kontorsfastigheter i Helsingfors i två oberoende transaktioner från Elo Mutual Pension Insurance Company, med en total yta om ~77 000 kvm. Fastigheterna är moderna och av hög kvalitet och byggdes mellan 2002-2007. Portföljen är belägen inom storstadsregionen varav tre fastigheter ligger i Esbo, två i Vanda och en i Helsingfors.

Johan Bergman, VD på Niam, säger: "Vi är övertygade om att Helsingfors kontorsmarknad är en mycket attraktiv investeringsmarknad där vi ser en fortsatt positiv utveckling. NIAMs aktiva förvaltningsstrategi kommer att tillföra ytterligare värde till fastigheterna."

Finansieringen tillhandahålls av tyska banken Helaba, som agerar långivare i denna transaktion.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Pekka Salakka, Head of Finland, Niam Oy
+358 500 500 802, pekka.salakka@niam.fi
För mer information om Niam, vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+46 8 5175 8559, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.9 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde av €6.1 miljarder. Niam har 49 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.  


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.