2010-03-10 10:00Pressmeddelande

Niam förvärvar Sektor EiendomsUtvikling

Niam AB har, för Niam Fond IV:s räkning, ingått avtal med Sektor Gruppen AS, om att förvärva Sektor EiendomsUtvikling AS.

Sektor EiendomsUtvikling AS är en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. Företaget äger, utvecklar samt uppdragsförvaltar och marknadsför totalt 28 köpcentrum och handelsfastigheter i Norge, inklusive fem köpcentrum som kommer att förvaltas för Storebrand från och med 1 januari 2011.  Den totala omsättningen för köpcentrum som förvaltas av Sektor EiendomsUtvikling förväntas överstiga NOK 15 miljarder för 2011.

Efter transaktionen mellan Sektor Gruppen AS och Niam AB kommer Sektor EiendomsUtvikling äga 13 köpcentrum, hyra in två och övriga 13 kommer att förvaltas av företaget för andras räkning.  Ägda och inhyrda köpcentrum omfattar totalt cirka 365 000 kvadratmeter.

Som ett steg i uppdelningen av Sektor Gruppen AS inför transaktionen kommer två av de nuvarande aktieägarna (Knut Schage och Bjørn Schage) överta fullt ägarskap av två köpcentrum; Bryn Senter i Oslo och Kuben i Hønefoss, samt den 40 procentiga ägarandelen i Salto Eiendom AS. Bryn Senter och Kuben kommer fortsatt att förvaltas av Sektor EiendomsUtvikling.

Tillträde beräknas till mitten av april 2010.

För mer information, kontakta:

Johan Bergman, Managing Director, Niam AB +46 8 5175 8595

Niam är ett av norra Europas ledande private-equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde om ~€4,3 miljarder och sålt fastigheter för ~€2,5 miljarder. I januari 2008 stängdes Niam Nordic Fund IV med ~€700 miljoner i eget kapital och en investeringskapacitet som uppgår till €2,5–3,0 miljarder.  


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.