2010-09-21 18:00Pressmeddelande

Niam förvärvar i Västerås

Niam Nordic Fund IV har förvärvat fastigheten Lennart 17 i Västerås av ett konkursbo företrätt av Ackordcentralen för ett pris uppgående till 187 miljoner kronor. Fastigheten som är ca 13 500 kvm utgörs till största delen av gallerian Centra och tillträds den 1 november.

- Centra ligger i absolut bästa läge i Västerås och blir ett utmärkt komplement till den portfölj av gallerior som Niam förra året förvärvade av Atrium Ljungberg. Fastigheten har alla förutsättningar att långsiktigt fungera som en stark del av Västerås cityhandel och med beaktande av vakanser och investeringsbehov har vi betalat ett rimligt kvadratmeterpris säger Johan Bergman, VD på Niam.

För mer information, kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB +46 8 5175 8595


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.