2009-12-01 06:00Pressmeddelande

Niam förvärvar i Kista

Niam har, av European Property Fund SICAV, förvaltad av Aviva Investors, förvärvat fastigheten Blåfjäll 1 genom en bolagstransaktion baserad på ett fastighetsvärde om 485 MSEK.  Fastigheten är sedan 2002 bebyggd med ett kontorshus omfattande totalt 26 000 m², inkl. garage, och är fullt uthyrt till Ericsson.

Säljaren företräddes av Cushman & Wakefield. 

I och med denna transaktion har Niam förvärvat fastigheter för över 10 Mdr på drygt ett år till sin fond Niam Nordic Fund IV. 

-Vi fullföljer vår inslagna strategi med selektiva, större förvärv från motiverade säljare som förstår de krav och villkor som dagens investeringsklimat ställer på såväl köpare som säljare, säger Fredrik Jonsson, CIO på Niam.

-Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att i denna svåra marknad få representera Aviva Investors i en stor och viktig transaktion. Intresset kring fastigheten har varit stort, men valet föll på Niam eftersom de är den aktör som trots det svåra marknadsläget har visat bäst prov på genomförandekraft, säger Magnus Lange på Cushman & Wakefield.

Niam tillträde fastigheten den 30 november 2009. 

För mer information, kontakta:
Johan Bergman, Managing Director, Niam AB +46 8 5175 8595

Niam
Niam är ett av norra Europas ledande private equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller tillsammans med internationella fastighetsfonder, investerat i fastigheter till ett totalt värde om ~€5,5 miljarder och sålt fastigheter för ~€3,7 miljarder. I januari 2008 stängdes Niam Nordic Fund IV med ~€700 miljoner i eget kapital och en investeringskapacitet som uppgår till €2,5–3,0 miljarder.  Niam förvaltar i dagsläget fastigheter till ett värde av ~€2,0 miljarder genom sina två fonder Niam Nordic Investment Fund III och Niam Nordic Fund IV. 


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.