2012-01-09 16:15Pressmeddelande

Niam förvärvar bostadsportfölj i Köpenhamn

Niam har förvärvat en bostadssportfölj om ca 65 000 kvm för en köpeskilling om ca DKK 1,3 miljarder. Portföljen består av 646 lägenheter varav majoriteten ligger av i attraktiva lägen i Köpenhamns hamnområde.

Johan Bergman, Niams VD säger, “Vi är mycket nöjda med vår första investering i Danmark. Denna portfölj präglas av attraktiva lägen, hög kvalité och stabil drift. Niam är övertygade om att bostadsmarknaden i Köpenhamn är ett attraktivt investeringsområde som kommer att fortsätta tjäna på ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt många år framöver.”


För mer information, kontakta
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se


Kristian Krogh, Senior Director
+45 21310055, kristian.krogh@niam.dk


För mer information om Niam:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development jennifer.andersson@niam.se
Niam

Niam är ett av norra Europas ledande private-equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €5 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 31%. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, ett investeringsteam med 38 dedikerade anställda och ett erkänt senior management med över 20 års erfarenhet från fastighetsutveckling och direkta fastighetsinvesteringar. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.