2014-10-09 10:00Pressmeddelande

Niam förvärvar bostadsportfölj i Danmark

Niam utökar sina investeringar i Danmark och förvärvar en portfölj med cirka 285 bostäder från Finansiel Stabilitet.

Niam har tecknat avtal med Finansiel Stabilitet om att förvärva ett bostadsbestånd med en total
uthyrningsbar yta om 31 000 kvm. Per den 31 december 2014, tillträder Niam cirka 285 bostadsrätter och radhus i Glostrup och Birkerød i Köpenhamnsområdet och i Næstved på sydvästra Själland.

Johan Bergman, VD på Niam säger; "Vi är glada över att genomföra denna transaktion som kompletterar våra befintliga bostadsportföljer i Danmark. Niam tror att bostadsmarknaden i Köpenhamn kommer att fortsätta vara attraktiv för investeringar, och att den positiva utvecklingen i de centrala delarna av Köpenhamn kommer att påverka hela storstadsområdet."

Niam har gjort betydande investeringar i Köpenhamnsområdet under de senaste åren och kommer med denna transaktion äga mer än 1300 lägenheter omfattande totalt ~ 130 000 kvm.

För mer information, vänligen kontakta:

 Johan Bergman, CEO, Niam AB  
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta: 
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB 
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

 

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om ~€2,5 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €7 miljarder. Niam har 44 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Niam lyder under AIFMD och Dodd Frank. För mer information besök gärna www.niam.se.

 


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.