2008-02-06 08:30Pressmeddelande

Niam Fond IV – en av Europas största fastighetsfonder

Det svenska private equity-företaget Niam lanserar nu sin fjärde fastighetsfond. Den har ett eget kapital på ca 700 miljoner euro (drygt 6,5 miljarder kronor) och kommer att kunna investera i fastigheter för ca 25-30 miljarder kronor.

Med sin investeringskapacitet på ca 25-30 miljarder kronor är Niam Fond IV en av de största opportunistiska fastighetsfonderna i Europa. Investerarna är ett antal globala finansiella institutioner och pensionskassor. Kapitalet i den nya fonden ska investeras i utvecklingsbara fastighetsbestånd och fastigheter i Norden och Baltikum. Det kan vara alltifrån nya projekt till befintliga fastigheter med utvecklingspotential.

Niam Fond IV kommer att fokusera på fastigheter för kontor, handel och logistik, med en förvärvsstorlek om minst 750 miljoner kronor. Pengarna placeras både via Niams egna organisation i Sverige, Finland, Norge, och via samarbetspartners.

– Vi kan köpa enskilda fastigheter, hela fastighetsportföljer eller genomföra företagsförvärv, säger Johan Bergman, VD på Niam. Ett bra exempel på hur Niam tidigare arbetat med projekt är den nya kontors-, hotell och kongressanläggningen Stockholm Waterfront, som nu byggs mitt i Stockholm och där Niam initialt var en av två huvudägare.

Bland innehavet i den förra fonden, Niam Fond III, märks två stora fastighetsportföljer i Finland, kontorsfastigheter i Marievik och Globen-området i Stockholm, samt Rimis huvudkontor och centrallager i Lettland.

Niam Fond III är idag fullinvesterad.


För mer information, kontakta:
Johan Bergman, Managing Director, Niam AB +46 8 5175 8500
Felicia Wipp, Communications, Niam AB +46 8 5175 8529

Note to the editor:

Niam
Niam är norra Europas ledande private equity-företag inom fastigheter. Niam erbjuder finansiella investerare hög avkastning genom investeringar i fonder som placerar i alla typer av fastigheter. Fonderna är uppbyggda och förvaltade i egen regi. Sedan företaget grundades 1998 har fastigheter till ett totalt värde om ca 36 miljarder kronor förvärvats av Niams fonder eller tillsammans med internationella fastighetsfonder. Idag har Niam fastigheter till ett värde av ca 9 miljarder kronor


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.