2007-03-16 15:13Pressmeddelande

Niam Fond III och Crown förvärvar ytterligare retailfastigheter i Finland

Niam Retail Holdings dotterbolag Esmero Property Holding, som under 2006 förvärvade en retailportfölj från Kesko i Finland, har förvärvat ytterligare ett antal fastigheter. Förvärvet, som skett i etapper sedan slutet av 2006, omfattar tretton fastigheter med mer än 30 000 m2 uthyrningsbar butiksyta. Den totala investeringen uppgår till ca 45 MEUR. Portföljen består både av befintliga fastigheter och nyproduktion.

Säljare är försäkringsbolaget Varma, Spar Finland, byggbolaget YIT samt Masa Trade.

– Dessa förvärv ingår i den strategi som togs i samband med förvärvet av Kesko-portföljen, och som innebär att vi ska utöka och förädla den befintliga portföljen genom ytterligare förvärv. Vi analyserar för närvarande flera möjligheter och har goda förhoppningar om att kunna tillkännage fler transaktioner under året, säger Heikki Kallio, VD i Crown Asset Management Oy.

Totalt omfattar portföljen efter förvärven 106 fastigheter till ett värde av mer än 300 MEUR.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.