2009-07-01 15:36Pressmeddelande

Niam dementerar faktafel i mediauppgifter

Med anledning av den mellan Niam IV Holding AB och Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan-Nordic nyligen annonserade transaktionen vill Niam göra följande förtydligande. De uppgifter rörande de kommersiella villkoren i affären som redovisats i vissa media är felaktiga och gravt missvisande som referens för prissättningen av dessa fastigheter. På grund av sekretessförbindelse är Niam förhindrade att offentligöra de korrekta uppgifterna.

För mer information, kontakta:
Johan Bergman, Managing Director, Niam AB+46 8 5175 8595
Kjell Sagstad, Senior Director Acquisitions, Niam AS +47 922 13020

Niam

Niam är ett av norra Europas ledande private equity-företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller tillsammans med internationella fastighetsfonder, investerat i fastigheter till ett totalt värde om ca €4,8 miljarder och sålt fastigheter för ca €3,3 miljarder. I januari 2008 stängdes Niam Nordic Fond IV med ca €700 miljoner i eget kapital och en investeringskapacitet som uppgår till €2,5 till €3,0 miljarder. Idag har Niam fastigheter till ett värde av ca €1.7 miljarder genom sina två fonder Niam Nordic Investment Fond III och Niam Nordic Fond IV.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.