2016-09-01 07:35Pressmeddelande

Niam avslutar sin fjärde fond – levererar marknadsledande avkastning

Samtliga fastigheter inom Niam Nordic Fund IV är färdigutvecklade och avyttrade. Niam avslutar därmed sin fjärde fond med ett mycket gott resultat. Niam IV har levererat en avkastning som placerar fonden bland de 5 % högst rankade fonderna i världen enligt Cambridge Associates benchmark.

Niam IV stängde 2008 med ett totalt eget kapital på ca 6,5 miljarder. Fram till 2011 förvärvade Niam IV närmare 80 kontors- och handelsfastigheter, framförallt i Sverige och Norge, för drygt 20 miljarder. Niam har för fondens räkning genomfört några utav de största transaktionerna i den nordiska marknaden genom förvärvet av 40 kontorsfastigheter i Sverige från AP Fastigheter under 2008 och förvärvet av Sektor Eiendomsutvikling 2010 i Norge.

Johan Bergman, VD på Niam säger; ”Fond IV’s marknadsledande avkastning har ytterligare stärkt Niams position som den obestridda ledande fastighetsfondsförvaltaren i norra Europa. Niams noggranna urvalsprocess vid förvärv och aktiva förvaltningsstrategi skapar mervärde i varje investering och en attraktiv riskjusterad avkastning för våra kunder. Jag känner mig trygg i att Niams organisation kommer fortsätta leverera på högsta nivå i våra fonder som för närvarande är i förvaltning och under uppbyggnad med en samlad kapacitet på 40 miljarder i fastighetsvärde.”

Niam förlängde och omförhandlade ungefär 60 % av det totala hyresvärdet i kontorsfastighetsportföljen från AP Fastigheter. De främsta förnyade hyresavtalen omfattar ca 100 000 kvm, där Niam höjde hyrorna och förlängde avtalstiden till i genomsnitt 8 år. Niam skapade dessutom 50 000 kvm byggrätter för bostäder. Samtliga fastigheter sålda genom 28 affärer till 22 olika köpare.

Sektor Eiendomsutvikling är en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. Niam förvärvade även Linderud Center som ett strategiskt komplement till bolaget. Projektutveckling adderade 15 000 kvm säljyta till portföljen och bygglov erhölls för ytterligare 6 000 kvm. Driftnettot ökades med 7 % per år, drivet av en stadig organisk tillväxt och projektutveckling.

2011 förvärvade fonden Heron City. Heron City har under Niams ägande utvecklats till en stark destination för shopping, mat och nöje i Stockholm. Antalet besökare uppgår till över 7 miljoner per år, en ökning med över 30 % sedan förvärvet och butiksförsäljningen överstiger 1,2 miljarder per år. Niam har också introducerat nya varumärken bland Heron Citys hyresgäster samt omförhandlat och förlängt flera strategiskt viktiga hyresavtal. Heron City säljs nu till ett bolag som är samägt av Varma, Capman Nordic Real Estate Fund och Cavendo. Fondens sista innehav är därmed avvecklat.

Fakta Niam Nordic Fund IV

Årgång: 2007
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended
Storlek: 6,5 miljarder
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden
Genomförda förvärv: ~20 miljarder / ~1,2 miljoner kvadratmeter
Fastighetsvärde vid försäljning: ~25 miljarder
Nettoavkastning: IRR 15 % / Multipel 1.7x

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om ~€3 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €6.3 miljarder. Niam har 50 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.