2023-06-26 07:00Pressmeddelande

Haninge kommun och Niam stärker samarbetet för att utveckla Haninges stadskärna

Hans Lisserkers Niam och Linus Björkman Haninge kommunHans Lisserkers Niam och Linus Björkman Haninge kommun

Haninges regionala stadskärna tar form och en av de viktigaste pusselbitarna är utvecklingen av Haninge centrum. Haninge kommun och Niam stärker nu samarbetet för en omdaning av centrum och närmiljö, för att skapa en attraktiv stadskärna som möter invånarnas och besökarnas behov av service, handel och nöjen. Samtidigt får fler spännande verksamheter möjlighet att etablera sig i Haninge centrum.

– För oss i den politiska ledningen hör samhällsbyggnadsfrågorna till våra mest prioriterade områden, och för att vi ska lyckas utveckla en trygg och hållbar regional stadskärna behöver vi ett levande centrum. Haninge Centrum med Poseidons torg är hjärtat i den regionala stadskärnan och jag är glad att vi nu stärker samarbetet med Niam, säger Linus Björkman (M), kommunalråd och samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Haninge kommun.

– Det känns spännande och motiverande att Niam är med och utvecklar centrala Haninge tillsammans med kommunen. Vi är en engagerad stadsutvecklingspartner med stark genomförande förmåga och vår vision är att det ska bli ett levande och tillgängligt modernt stadscentrum med nära till naturen. Vi skapar förutsättningar så att människor kan bo och leva sina liv, arbeta och umgås, säger Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam.

Som ett första steg i utvecklingen förvärvade Niam i höstas cirka 2 000 kvm av de handelsytor som vetter mot Poseidons torg. Köpcentret och dess entréer mot torget ska få ett rejält ansiktslyft. Större glasytor, genomtänkt belysning och framflyttad fasad kommer att skapa ett mer välkomnande centrum med förbättrad tillgänglighet. Befintlig parkering vid Haninge Centrum placeras under byggnader och utemiljöer. För att möjliggöra omdaningen ska köpcentrumet tillföras bostäder. De planerade nya bostäderna bidrar till ökad tryggheten och förtätning i området, med en mer levande stadsmiljö och samtidigt skapa flöden till handelsytorna i Haninge centrum.

Samarbetet mellan parterna har redan startat

Tillsammans definierar nu Haninge kommun och Niam målbilden av det framtida centrumet och intensifierar dialogen om hur projektet ska drivas på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Ambitionen är att starta ett planuppdrag innan årsskiftet, vilket innebär att kommunen tar fram en ny detaljplan för området som planeras gå ut på samråd redan under 2024.

En stadskärna nära till allt

Utvecklingen av centrala Haninge är ett viktigt steg i arbetet med att skapa den regionala stadskärnan så att fler kan bo, arbeta och verka i Haninge. I stadskärnan ska Handen, Vega och Brandbergen knytas samman med 17 000 nya bostäder i en attraktiv, trygg och levande stadsmiljö med butiker, service, restauranger och verksamheter – med närhet till goda kommunikationer och Haninges vackra naturstråk.Om Niam

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 24 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde om €12 miljarder och förvaltar idag ett fastighetsbestånd om cirka €3,2 miljarder. Niam Infrastructure fokuserar på hållbara investeringar inom förnyelsebar energi, transport och telekom i Norden och norra Europa. Plattformens första fond koncentrerar sig på små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt hållbar infrastruktur. Niam har ca 100 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.


Kontaktpersoner

Hans Lisserkers
Head of Project Development
Hans Lisserkers