2009-12-14 06:00Pressmeddelande

Fastighetsfondbolaget Niam växer vidare

Niam har anställt Rikard Henriksson som ansvarig för Projektutveckling inom företaget. Rikard kommer närmast från Skanska där han har haft ett antal ledande positioner, senast som ansvarig för Skanskas fastighetsverksamhet i Tjeckien. Under första kvartalet nästa år börjar även Carolina Herling på Niam. Carolina kommer att jobba med förvärv och kommer närmast från Catella. I samband med att Niam lanserar ytterligare fastighetsfonder på den Nordiska marknaden har även ett antal Fondchefer utsetts. Urban Ehrling kommer att leda Niam Fond III, Maria Hägerdal kommer att leda Niam Fond IV och Terje Björsell kommer att leda Niam Core-Plus I. Maria Hägerdal kommer dessutom att samordna fastighetsförvaltningen i fonderna.

Vad gäller nya investeringar kommer Pekka Salakka fortsatt vara ansvarig för Finland, Kjell Sagstad för Norge och Danmark och Johan Berfenstam utses till ansvarig i Sverige.  Fredrik Jonsson kommer att ha ett övergripande ansvar för Niams totala investeringsverksamhet. 

Niam har kvar ett återstående investeringsutrymme om ca 10-12 Mdr SEK i Fond IV och är i färd med att resa en core-plus fond, något som ger företaget en bredare plattform och ökade möjligheter att genomföra affärer på de Nordiska fastighetsmarknaderna.

Niam äger och förvaltar idag fastigheter till ett värde av ca 20 Mdr SEK i sina fonder och har kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo med totalt 28 medarbetare. ”Niam fortsätter växa på basen av en riktigt bra organisation, gedigen fastighetskompetens och solid investerarbas som bland annat innefattar många av världens största pensionskassor”, säger Niams Vd Johan Bergman.

För mer information, kontakta:
Johan Bergman, Managing Director, Niam AB +46 8 5175 8595

Niam är ett av norra Europas ledande private equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller tillsammans med internationella fastighetsfonder, investerat i fastigheter till ett totalt värde om ~€5,5 miljarder och sålt fastigheter för ~€3,7 miljarder. I januari 2008 stängdes Niam Nordic Fund IV med ~€700 miljoner i eget kapital och en investeringskapacitet som uppgår till €2,5–3,0 miljarder.  


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.