2019-06-03 11:27Pressmeddelande

Efter lyckad försäljning – Nu tas första spadtaget i Näsby Slottspark

Det finns hundratals nybyggnationer i Stockholmsområdet. I Täby finns ett projekt som sticker ut. Näsby Slottspark säljer så bra att det nu byggstartas.

I anrika Näsby Slottspark har försäljningen gått över förväntan. Den 3 juni kl. 15 tas det första officiella spadtaget på Djursholmsvägen 20 i Täby.

När planarbetet med att skapa bostäder i Näsby Slottspark drog igång våren 2016 gick mark-naden på högvarv. Nu är verkligheten en annan. Men tack vare områdets unika kombinationer av kvalitéer där man kan bo i en slottsmiljö nära Näsbyviken med strandpromenad, slottspark, äppelträdgård och båthamn fortlöper projektet helt enligt plan.

”Vi är oerhört glada över det stora intresset. Att vi redan sålt 70% av bostäderna i första etappen och har 50% bokat i en andra etapp vittnar om projektets attraktionskraft”, säger Hans Lisserkers, Head of Project Development på Niam.

I hundratals år har parken runt Näsby Slott i Täby växt fram. Nu inleds en ny era och drygt 350 moderna bostäder byggs i en blandning av lägenheter och parhus, för både unga familjer och seniorer. Bostäderna är uppdelade i tre kvarter – Södra Parken intill den vackra äppelträdgården, Norra Parken i anslutning till barockparken och Strandängarna med utsikt mot Näsbyviken.

”Det senaste halvåret har Näsby Slott renoverats för att möta kraven på sociala ytor i området. Och i april tog den nya restaurangen Lilla Slottskrogen mot sina första gäster. Vi bygger dess- utom ett vård- och omsorgsboende med 54 platser. Här finns det långt mer än bostäder ochdet kommer verkligen bli ett boende i en levande slottspark”, avslutar Hans Lisserkers.

För mer information om Näsby Slottspark, vänligen kontakta:
Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam AB
+46 8 5175 85 11, hans.lisserkers@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €3.0 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €10 miljarder. Niam har 55+ anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.