2023-11-20 08:00Nyheter

Niam utvecklar Väsby Centrum – 600 nya bostäder planeras

Kvällsvy över Väsby CentrumKvällsvy över Väsby Centrum

2021 förvärvade Niam Väsby Centrum och området står nu inför en omfattande utveckling och komplettering av handel och bostäder. Väsby kommun har precis lämnat ett positivt planbesked som innebär att en stor parkering som ligger intill centrumet kommer att byggas om till nya lägenheter och området kommer att kompletteras med gröna stråk, mötesplatser och torg. 

– Det är alltid glädjande när processen för utveckling skrider framåt, menar Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam. Vi har en god dialog med Upplands Väsby kommun och tillsammans tar vi nu ett helhetsgrepp där detaljplanen väver samman det här området och skapar förutsättningar för fler bostäder och mer liv i stadsdelen.

I samband med att parkeringen kommer att grävas ner och omlokaliseras frigörs yta med potential för 600 nya lägenheter inom de närmaste åren. Planeringen av fem nya bostadskvarter innebär givetvis en tillströmning av fler boende i området vilket i sin tur ställer större krav på ett blandat utbud av butiker, samhällsservice, hälso- och sjukvård och restauranger. Niams vision är att centrumhandeln ska bli tillgänglig och attraktiv och möta de vardagliga behoven för besökaren. Kommunen har idag ca 50 000 invånare och handelsplatsen ska bli en viktig mötesplats som bidrar till trygghet och trivsel.

– Tack vare byggandet av attraktiva bostäder på denna plats, kan Väsby fortsätta sin resa mot en modern småstad. Jag är tacksam för att samarbetet med Niam gör det möjligt, säger Mathias Bohman, Kommunalstyrelsens Ordförande Upplands Väsby. 

Väsby centrum invigdes 1972 och består av 35 500 kvadratmeter lokaler, med ett strategiskt läge nära viktiga kommunikationshubbar i norra Stockholmsregionen.

De senaste två åren har Niam gjort sju förvärv av handelsfastigheter i Stockholmsområdet. Totalt handlar det om 187 500 kvadratmeter, varav närmare 137 000 av dem är köpcentrumytor. Gemensamt för platserna är att de har stor utvecklingspotential och Niam har som målsättning att stärka deras positioner ytterligare som de självklara lokala mötesplatserna för boende, handel, umgänge och olika typer av samhällsservice.

För mer information om Niam kontakta:
Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam
+46 76 634 20 01, hans.lisserkers@niam.com


Om Niam AB

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. Niam har ca 100 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se 


Kontaktpersoner

Hans Lisserkers
Head of Project Development
Hans Lisserkers